PawPeds 1. (År 2015)
Kurs G1 har följande innehåll:

Anatomi, en introduktion
Beteende
Grundläggande information om mat och näringsbehov
Innekatt - utekatt
Hur hittar man rätt uppfödare?
Raskatt - huskatt
Lagar och regler när man köper katt
Köpeavtal
Säker kattmiljö
Förgiftning
Sand och sandlådor
Kastrering
Hälsokontroller
Vaccinationer
Den gamla katten
Parasiter
Vanliga sjukdomar och hälsoproblem
Hälsoprogram
PawPedssajten och databaserna
Kattraser
Kattfärger
Utställningar
Avel?

PawPeds G2 (År 2016)
Kurs G2 har följande innehåll:

Uppfödaransvar
Katthållning - lagar, tillstånd och förordningar
Mentorskap
Avelsplanering
Val av avelsdjur
Att äga en avelshane
Att äga en avelshona
Behandling med p-piller
Grundläggande genetik
Färggenetik
Ärftliga sjukdomar och defekter
Infektionssjukdomar
Parning
Dräktighet
Förlossning
Könsbestämning av kattungarna
Defekter hos kattungarna
Handmatning av kattungar
Färgbestämning
Registrering och intyg
Kattungarnas utveckling
Selektera kattungarna
FörsäljningStår i kö för att få gå G3 också.

SNRF:s Uppfödarutbildning innehåller:
Ansökan om stamnamn
Hälsoprogram
Tillstånd för verksamhet med katt, Länsstyrelsen Stockholm 2016
Djurskyddsbestämmelser för katt, Jordbruksverket 2011

Parningsavtal
Ditt försäktingsbolag

PawPeds 1. (År 2015)
Kurs G1 har följande innehåll:

Anatomi, en introduktion
Beteende
Grundläggande information om mat och näringsbehov
Innekatt - utekatt
Hur hittar man rätt uppfödare?
Raskatt - huskatt
Lagar och regler när man köper katt
Köpeavtal
Säker kattmiljö
Förgiftning
Sand och sandlådor
Kastrering
Hälsokontroller
Vaccinationer
Den gamla katten
Parasiter
Vanliga sjukdomar och hälsoproblem
Hälsoprogram
PawPedssajten och databaserna
Kattraser
Kattfärger
Utställningar
Avel?

PawPeds G2 (År 2016)
Kurs G2 har följande innehåll:

Uppfödaransvar
Katthållning - lagar, tillstånd och förordningar
Mentorskap
Avelsplanering
Val av avelsdjur
Att äga en avelshane
Att äga en avelshona
Behandling med p-piller
Grundläggande genetik
Färggenetik
Ärftliga sjukdomar och defekter
Infektionssjukdomar
Parning
Dräktighet
Förlossning
Könsbestämning av kattungarna
Defekter hos kattungarna
Handmatning av kattungar
Färgbestämning
Registrering och intyg
Kattungarnas utveckling
Selektera kattungarna
FörsäljningStår i kö för att få gå G3 också.

SNRF:s Uppfödarutbildning innehåller:
Ansökan om stamnamn
Hälsoprogram
Tillstånd för verksamhet med katt, Länsstyrelsen Stockholm 2016
Djurskyddsbestämmelser för katt, Jordbruksverket 2011

Parningsavtal
Ditt försäktingsbolag